Akce

Přehled akcí, které Kolej-klub organizuje nebo se jich účastní v roce 2022

datumNázev akcepoznámka
10. 12.Čertovská sobota v turnovském depuvánoční program v turnovském depu