Expozice v turnovském depu

POZOR! Expozice je otevřena jen ve vyhlášených termínech! Mimo tyto termíny v areálu depa nic nenajdete 🙂 Termín otevření depa najdete například zde.

Ještě před vznikem oficiálního Kolej-klubu jsme často mluvili o vytvoření muzea v areálu turnovského depa. První kroky tímto směrem jsme podnikli v roce 2015 u příležitosti oslav 150 let Turnovsko-kralupské dráhy. 5. 9. 2015 byla nově vytvořená expozice poprvé zpřístupněna veřejnosti a sklidila velký úspěch. Od té doby otevíráme turnovské depo pro veřejnost každý rok alespoň jednou (jedinou výjimkou byl dosud jen rok 2020, kdy nám plány zhatila pandemie). Nejedná se sice o trvale otevřené muzeum, ale k tomu třeba taky někdy dojdeme 🙂

Expozici otevíráme ve spolupráci se spolkem Novopacká železnice jednou nebo dvakrát ročně. Po domluvě lze provést školní exkurzi i mimo tyto termíny.

I když máme v plánu expozici neustále rozšiřovat, nejde to úplně tak, jak bychom chtěli. Pokud by chtěl někdo přidat ruku k dílu nebo nás podpořit finančně, moc by nám to pomohlo 🙂