domů o nás aktuality akce vozidla odkazy kontakty
<<<   O NÁS   
Kolej–klub z.s. navazuje na tradici dnes již neexistující firmy Kolej klub, s. r. o. založenou v Ústí nad Labem roku 1994 za účelem získání vyřazených historických vozidel určených k likvidaci. Základ občanského sdružení Kolej–klub, z. s. se začal utvářet již několik let před datem oficiálního vzniku v prostředí turnovského depa. Nicméně až v roce 2013 se skupina přátel rozhodla dát své činnosti úřední ráz, a tak Kolej–klub, z. s. oficiálně vznikl jako zájmové a dobrovolné sdružení sběratelů a příznivců historické dopravní techniky.

Hlavní činností Kolej-klub z.s. je získávání dalších ohrožených vozidel, jejich zachování s následnou renovací a sběrem informací o těchto vozidlech. Výsledkem této činnosti by mělo být uvedení těchto vozidel do výstavy či provozu schopného stavu a snaha o znovu oživení ochabujícího zájmu široké veřejnosti a především mladších generací o historickou dopravní techniku. Doplňkovou činností je snaha o získání a zachování dokumentace vztahující se k provozování železniční dopravy a její propagace nejen v Libereckém kraji.

Současný rozsah sbírkového fondu je prozatím 16 kolejových vozidel, mapujících vývoj jak osobní, tak i nákladní železniční dopravy přibližně od roku 1880 do roku 1960 a 3 silniční vozidla.

V případě, že se chcete aktivně účastnit zachování předmětů nejen železniční historie, jsou níže k dispozici stanovy sdružení a členská přihláška. Máte-li nějaký dotaz nebo nás chcete podpořit jiným způsobem, můžete nás kontaktovat na spojení uvedená ZDE.

Ke stažení:
Stanovy sdružení
Žádost o členství

© copyright 2015 | Věra Mansfeldová | photo by Ladislav Doškář